Vi erbjuder

Individuell psykoterapi och parterapi

Jag ger kognitiv beteendeterapi (KBT) för enskilda och par. Vanliga individuella svårigheter är nedstämdhet, utmattning, oro på arbetet eller i sociala kontakter, låg självkänsla, stress, kris, tvångstankar, fobier och svårigheter med sömn. KBT är en lämplig plattform även för existentiella frågor om livsmål, längtan och förlust.

Kognitiv beteendeterapi kan anpassas för par. KBT-parterapi syftar till att öka närhet, positivt utbyte, samarbete och acceptans i en ny eller långvarig parrelation. Parterapi är även en lämplig stödåtgärd i akuta kriser som en parrelation kan råka ut för.

Varje kontakt inleds med ett eller några bedömningssamtal, varpå man gemensamt tar ställning till om KBT är en bra metod för den sökande. KBTema har kännedom om vart man kan vända sig för att få annan typ av hjälp.

Jag tar emot engelsk- och finsktalande klienter Cognitive behavioural therapy in English Kognitiivista käyttäytymisterapiaa myös suomeksi


Samtalsutbildning och handledning

Jag har de senaste 20 åren genomfört samtalsutbildningar åt flera yrkesgrupper: tandläkare, jurister, sjukgymnaster, apotekare, läkare, logopeder, psykologer, socialsekreterare, personal på bank med flera. Oavsett om du är en privatperson eller representerar en organisation finns alltså kompetens för att utveckla din och din grupps förmåga att kommunicera effektivt.

Jag har min anställning vid Uppsala universitet. Önskemål om längre uppdrag hänvisas till verksamheten där. Jag välkomnar dock korta utbildande insatser eller handledning av personal och arbetsledare  –  individuellt eller i grupp.


Aktuell sessionstaxa

För tider och aktuell sessionstaxa, se företagets sida på Facebook.