Kontaktinformation

Kontaktuppgifter

Erik Rautalinko, KBTema c/o IBT, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 UPPSALA

Telefon:  0730 – 36 75 75  (säkrast förmiddagar, det finns även telefonsvarare)

E-post:  förnamn [snabela] kbtema.se. När du skickar e-post till mig, inkludera aldrig privat information som personnummer eller utlåtanden. Ge sådan information bara över telefon eller i ett personligt möte.

Yrkesbakgrund

Jag är fil. dr i psykologi, legitimerad psykolog och psykoterapeut (KBT) samt handledare i psykoterapi. Mina examina är från Uppsala universitet och jag har senare genomgått en handledarutbildning på Stockholms universitet. Sedan 2004 undervisar jag vid Institutionen för psykologi på Uppsala universitet. Mina huvudämnen är social- och gruppsykologi, intervjumetod, KBT för individer och för par, hälsopsykologi, klinisk psykologi och psykologisk testning.

Jag har tidigare varit anställd på Arbetsmarknadsverket med utredning, testning, arbetslivsinriktad rehabilitering och vägledning.

Jag är medlem i följande yrkesföreningar: Beteendeterapeutiska föreningen, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier och Psykologförbundet.