KBTema

Om företaget

KBTema AB är ett enpersonsföretag som drivs av Erik Rautalinko, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT) och handledare i psykoterapi (KBT).

Jag har psykologexamen och doktorsexamen från Uppsala och en handledarutbildning (KBT) från Stockholms universitet. Sedan 2004 har jag undervisat vid Institutionen för psykologi i Uppsala. Mina ämnesområden är social- och gruppsykologi, intervjumetod, KBT, hälsopsykologi, administration av psykologiska test och organisationspsykologi. Jag har förutom uppdrag i eget företag arbetat på Arbetsmarknadsverket med utredning, testning, arbetslivsinriktad rehabilitering och vägledning.

Företaget är godkänt för F-skatt.

Jag är medlem av följande yrkesföreningar:

KBTema

Beteendeterapeutiska Föreningen (>>>)
Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (>>>)
Psykologförbundet (>>>)