KBTema

Uppdrag med grupper

Jag har sedan 1996 genomfört samtalsträningar åt ett flertal yrkesgrupper: tandläkare, sjukgymnaster, apotekare, läkare, psykologer, socialsekreterare, jurister, banktjänstemän m.fl. Oavsett om du är en privatperson eller representerar en organisation, finns alltså kompetens att bedöma och utveckla din och din grupps förmåga att kommunicera effektivt.

Samtalsträning

Organisationsanalys och -utveckling

Jag har sedan 1999 erfarenhet av OA i små till medelstora organisationer. KBTema strävar alltid efter tydliga mål för organisationen, samt konkreta och mätbara utfallsmått. Jag har god kännedom om både kvalitativ och kvantitativ analysmetod och söker att tillgodose behoven i olika delar av en organisation.

Utbildning och handledning

Jag har min anställning vid Uppsala universitet. Önskemål om längre utbildning hänvisas till uppdragsverksamheten där. Jag välkomnar dock korta utbildande insatser, samt handledning av personal och arbetsledare - individuellt eller i grupp.