KBTema

Kognitiv beteendeterapi

Mottagningen finns på Trädgårdsgatan 5A, centralt i Uppsala. (Obs! Landstingsavtal kan inte erbjudas.)

Jag ger KBT för enskilda och par. Vanliga svårigheter är nedstämdhet, utmattning, oro, obehag på arbetet eller i sociala kontakter, kris, självkänsla, stress, tvångstankar, specifika fobier för platser eller djur och svårigheter med sömn. KBT är en lämplig plattform även för existentiella frågor om livsmål, längtan och förlust.

En kontakt inleds med ett par bedömningssamtal, varpå man gemensamt tar ställning till om KBT är en bra metod för den sökande. KBTema har kännedom om vart man kan vända sig för att få annat slags hjälp.

Jag tar även emot engelsk- och finsktalande klienter.
(Cognitive behavioral therapy also in English.
Kognitiivista käyttäytymisterapiaa myös suomeksi.)
Du hittar aktuell väntetid och sessionstaxa på Facebook (>>>)
Aktuell information
Om du söker terapi på annan ort än Uppsala, så klicka här (>>>)

Individuell kontakt och parterapi